2011-04-19

Listado de Doctype dentro de Zend Framework para pasar a la view.

Lista de los Doctype para pasar al Layout
 • XHTML11
 • XHTML1_STRICT
 • XHTML1_TRANSITIONAL
 • XHTML1_FRAMESET
 • XHTML1_RDFA
 • XHTML_BASIC1
 • HTML4_STRICT
 • HTML4_LOOSE
 • HTML4_FRAMESET
 • HTML5

  $view = new Zend_View();
  $view->doctype('HTML4_STRICT');

No hay comentarios: